Över 20 års erfarenhet inom UX/interaktionsdesign


David började att jobba med UX/interaktionsdesign design långt innan ordet var uppfunnet, eller åtminstone ett välkänt begrepp inom IT branschen.

På ett användarcentrerat arbetssätt tar David fram design till digitala tjänster och produkter som användarna tycker om, förstår och lätt kan hantera och som samtidigt uppfyller verksamhetens affärsmål.

Att genomföra behovkartläggningar för verksamhet och användare , ta fram användarflöden, wireframes, skapa interaktiva prototyper och genomföra användbarhetstester är några av de metoder David använder sig av för att skapa en optimal lösning med största möjliga nytta.

Jobbstatus
UX/Interaktionsdesigner på Softronic

CV summering


Fyra uppdrag i urval

UX/Interaktionsdesigner | Softronic

Augusti 2018 – Nu | Stockholm, Sverige

Softronic ett av Sveriges ledande konsultföretag. Erbjuder ett brett utbud av IT- och managementtjänster och tar helhetsansvar för kundens behov.

Som UX/interaktionsdesigner på Softronic är Davids huvudfokus inom UX research, interaktionsdesign och användbarhetstestning.

Verktyg

Lucidchart | Balsamiq Mockups | Sketch | Photoshop | Illustrator | Google Docs | Office 365 | JIRA | Trello

Metoder

Intervjuer | Enkätundersökningar | Personas | Workshops | Expertutvärdering | Omvärldsanalys | Effektkartläggning | Kundresor | User Story Mapping | Användarflöden | Wireframing | Mockups | Prototyper | Användbarhetstestning


UX/Interaktionsdesigner | TMPL Solutions / SPLIT STOCKHOLM

September 2017 – Augusti 2018 | Uppsala/Stockholm, Sverige

SPLIT STOCKHOLM is an creative talent agency/design and production company.

Som konsult via SPLIT STOCKHOLM arbetade David med olika uppdrag, allt från framtagning av webbplatser/webbtjänster till affärssytem, oftast stationerad ute hos kund.

Ett av de längre uppdragen var för TMPL Solutions i Uppsala.
TMPL Solutions erbjuder IT-lösningar för fastighetsbranschen, med inriktning mot smarta hem, energimonitorering, servicetjänster och social interaktion.

Davids arbete bestod främst av att ta fram lösningsförslag till digitala produkter inom nyproduktion, fastighetsförvaltning och boende genom ”UX research” (intervjua olika intressenter, genomföra workshops runt exempelvis effektkartläggning m.m.), prototyping på olika nivåer och utföra användbarhetsester.

Verktyg

Lucidchart | Balsamiq Mockups | Photoshop | Illustrator | Dreamweaver | Google Docs | Office 365 | JIRA | Trello

Metoder

Intervjuer | Omvärldsanalys | Effektkartläggning | Workshops | User Story Mapping | Användarflöden | Wireframing | Mockups | Prototyper | Användbarhetstestning


UX/Interaktionsdesigner | Daresay Digital Agency

Juni 2015 – Juni 2017 (2 år) | Stockholm, Sverige

Daresay is a digital agency that specialises in empowering and transforming their clients’ businesses through game-changing customer experiences.

David började på Daresay (fd Screen Interaction) i juni 2015 för att bli en del i ett projekt för Ericsson Cloud System som bygger infrastrukturtjänster (IaaS), med inriktning mot telekomindustrin. Lite förenklat, ett system för administration och övervakning av virtuella datacenter.

Davids arbetsuppgifter bestod i huvudsak av framtagning och förbättring av användargränssnitt för systemets olika funktioner.

Verktyg

Lucidchart | Balsamiq Mockups | Photoshop | Illustrator | Dreamweaver | Google Docs | Office 365 | JIRA | Trello

Metoder

Intervjuer | Workshops |  Användarflöden |  Wireframing | Mockups | Prototyper | Användbarhetstestning


UX/Interaktionsdesigner | Mira Network

November 2012 – Oktober 2014 (2 år) | Stockholm, Sverige

Mira Network är specialiserade på molnbaserade programvaror som tjänst (SaaS), för organisationer (universitet, högskolor etc.) som bedriver kommersiell utbildning och högre utbildningar.

David jobbade i huvudsak med design av molnbaserade programvaror som tjänst (SaaS). Uppdragen bestod framförallt av research (intervjuer, fältstudier, workshops, utvärdering av existerande produkter), interaktionsdesign (prototyping på olika nivåer), framtagning av underlag för utvecklingsarbetet, bland annat med hjälp av user stories, testning (funktions- och användbarhetstester) och projektledning.

Exempel på större projekt David arbetade med:
Ansvarig interaktionsdesigner samt projektledare för bland annat ett IT-stöd/
system (SaaS) för att hantera utbytesstudenter åt Lunds universitet.
Verktyg

Pencil Project | Balsamiq Mockups | Photoshop | Illustrator | Dreamweaver | Google Docs | Targetprocess


Webb- och interaktionsdesigner | Vitec

2010 – 2012 (2 år) | Stockholm, Sverige

På Vitec var David anställd inom Affärsområde Mäklare, som erbjuder kompletta affärssystem för fastighetsmäklare.

David jobbade i huvudsak med design av interna och externa IT-produkter åt fastighetsmäklare; deras webbtjänster och digitala objektsbeskrivningar för bostäder som var till salu.

Davids arbete bestod av research, interaktionsdesign, webbdesign (grafisk formgivning och gränssnittsutveckling i HTML, CSS och JavaScript) och testning (i huvudsak funktionstester) Omfattningen av aktiviteterna i de olika momenten anpassades alltid för det som passade bäst för det aktuella projektet.

Exempel på lite större projekt David arbetade med:

• Fastighetsmäklar-app för hantering av bostadsaffärer utanför kontoret.
• Webbaserad tjänst för inredningsval åt flera större nyproducenter (Skanska, HSB och Peab).

Verktyg

Pencil Project | Photoshop | Illustrator | Dreamweaver | Visual Studio | Microsoft Office

Urval av utbildningar/kurser

Art Direction & Grafisk Kommunikation | Berghs school of communication

Strategi, koncept och visuellt genomförande m.m.


Effektkartläggning | inUse Academy

Kravställa nyttan för användarna och verksamheten med hjälp av en effektkarta.


Tillgängliga Webbplatser | Funka

UX och tillgänglighet online.


Praktisk projektledning | Wenell

Projektorganisationens roller, samspel och ansvarsfördelning m.m.

Digital produktion | Marknads/media Akademin

Design (visuell och interaktionsdesign) och produktion för digitala medier, från koncept till färdig produkt.

Se fullständigt CV här (pdf)

Designprocessen

Hur David arbetar i designprocessen kan skilja sig beroende på projektets olika förutsättningar. Faktorer som kan påverka är ekonomi, organisation och projektmodell m.m. Davids insatser blir ofta en kombination av delar inom nedanstående områden.

  Förstå och undersöka

I den första fasen studerar David tekniken/ processerna inom verksamheten och sätter sig in i verksamhetens mål och användarnas behov.

Exempel på  metoder:

 • Analys/utvärdering av liknande produkter/tjänster.
 • Intervjua verksamhetsexperter.
 • Intervjuer och observationer av verkliga användare.
 • Ta fram personas (utifrån intervjuer och enkäter).
 • Håller workshops runt exempelvis effektkartläggning och kundresor.

 Utförande (leverera till utvecklare)

Beroende på projektmetod m.m. ser det olika ut hur David lämnar över sitt arbete till utvecklare.

Några exempel på överlämning:

 • Koppla user stories som komplement till de färdiga skisserna.
 • Deltar på Sprintplaneringsmöte med utvecklare, där David går igenom sina skisser eller mockups (visuell design).
 • Dokumentera i projektverktyg (Jira, TargetProcess, Trello, Google Docs, etc.) Detta sker förstås löpande genom hela designprocessen, inte bara inom denna fas.

 Ta fram design

Utifrån användarinsikter David skaffat sig, tar han fram design (interaktionsdesign och ibland även visuell design) som ska lösa användarnas behov, men självklart även verksamhetens mål och behov. Att kontinuerligt få input av användare och verksamhetsexperter ser David som en viktig del i denna fas.

Den här kreativa och undersökande fasen itereras oftast många gånger om.

Exempel på  metoder:

 • Processkartläggning
 • Informationsstrukturer
 • Wireframing (trådskisser)
 • Mockups (visuella designskisser)
 • Interaktiv prototyp

 Säkra kvaliteten

För att säkra att lösningen blivit byggd som det är tänkt går David igenom den med beställaren.
David genomför användbarhetstester på användare inom målgrupperna, för att identifiera eventuella användbarhetsproblem.
Detta sker kontinuerligt under hela processen, inte bara efter slutleverans.
Exempelvis med prototyper på extra kritiska funktioner.

Arbetsexempel

Hej! Är du nyfiken på Davids arbetsexempel. De ligger bakom inloggning, men skicka mig ett mail så får du lösenordet! david@daviddesigner.se