Över 20 års erfarenhet inom interaktionsdesign


David började att jobba med interaktionsdesign långt innan ordet var uppfunnet, eller åtminstone ett välkänt begrepp inom IT branschen.

På ett användarcentrerat arbetssätt tar David fram design till digitala tjänster och produkter som användarna tycker om, förstår och lätt kan hantera och som samtidigt uppfyller verksamhetens affärsmål.
Att genomföra behovkartläggningar för verksamhet och användare , ta fram användarflöden, wireframes, skapa interaktiva prototyper och genomföra användbarhetstester är några av de metoder jag använder mig av för att nå önskade mål.

Jobbstatus
UX/Interaktionsdesigner på Softronic

CV summering


Fyra uppdrag i urval

UX/Interaktionsdesigner | Softronic

Augusti 2018 – Nu | Stockholm, Sverige

Softronic ett av Sveriges ledande konsultföretag. Erbjuder ett brett utbud av IT- och managementtjänster och tar helhetsansvar för kundens behov.

Som UX/interaktionsdesigner på Softronic är Davids huvudfokus inom UX research, interaktionsdesign och användbarhetstestning.

Verktyg

Lucidchart | Balsamiq Mockups | Sketch | Photoshop | Illustrator | Google Docs | Office 365 | JIRA | Trello


UX/Interaktionsdesigner | TMPL Solutions / SPLIT STOCKHOLM

September 2017 – Augusti 2018 | Uppsala/Stockholm, Sverige

SPLIT STOCKHOLM is an creative talent agency/design and production company.

Som konsult via SPLIT STOCKHOLM arbetade David med olika uppdrag, allt från hemsidor/webbtjänster till större affärssytem, oftast stationerad ute hos kund. Ett av de längre uppdragen var för TMPL Solutions i Uppsala. Davids arbete bestod främst av att ta fram lösningsförslag till kommande produkter och förbättringar av existerande produkter genom att bland annat intervjua olika intressenter, genomföra workshops, ta fram effektkartor, skissa prototyper och utföra användbarhetstester.

Verktyg

Lucidchart | Balsamiq Mockups | Photoshop | Illustrator | Dreamweaver | Google Docs | Office 365 | JIRA | Trello


UX/Interaktionsdesigner | Daresay Digital Agency

Juni 2015 – Juni 2017 (2 år) | Stockholm, Sverige

Daresay is a digital agency that specialises in empowering and transforming their clients’ businesses through game-changing customer experiences.

David började på Daresay (fd Screen Interaction) i juni 2015 för att bli en del i ett projekt för Ericsson Cloud System som bygger infrastrukturtjänster (IaaS), med inriktning mot telekomindustrin. Lite förenklat, ett system för administration och övervakning av virtuella datacenter.

Davids arbetsuppgifter bestod i huvudsak av framtagning och förbättring av användargränssnitt för systemets olika funktioner.

Verktyg

Lucidchart | Balsamiq Mockups | Photoshop | Illustrator | Dreamweaver | Google Docs | Office 365 | JIRA | Trello


UX/Interaktionsdesigner | Mira Network

November 2012 – Oktober 2014 (2 år) | Stockholm, Sverige

Mira Network är specialiserade på molnbaserade programvaror som tjänst (SaaS), för organisationer (universitet, högskolor etc.) som bedriver kommersiell utbildning och högre utbildningar.

David jobbade i huvudsak med design av molnbaserade programvaror som tjänst (SaaS). Uppdragen bestod framförallt av research (intervjuer, fältstudier, workshops, utvärdering av existerande produkter), interaktionsdesign (prototyping på olika nivåer), framtagning av underlag för utvecklingsarbetet, bland annat med hjälp av user stories, testning (funktions- och användbarhetstester) och projektledning.

Exempel på större projekt David arbetade med:
Ansvarig interaktionsdesigner samt projektledare för bland annat ett IT-stöd/
system (SaaS) för att hantera utbytesstudenter åt Lunds universitet.
Verktyg

Pencil Project | Balsamiq Mockups | Photoshop | Illustrator | Dreamweaver | Google Docs | Targetprocess


Webb- och interaktionsdesigner | Vitec

2010 – 2012 (2 år) | Stockholm, Sverige

På Vitec var David anställd inom Affärsområde Mäklare, som erbjuder kompletta affärssystem för fastighetsmäklare.

David jobbade i huvudsak med design av interna och externa IT-produkter åt fastighetsmäklare; deras webbtjänster och digitala objektsbeskrivningar för bostäder som var till salu.

Davids arbete bestod av research, interaktionsdesign, webbdesign (grafisk formgivning och gränssnittsutveckling i HTML, CSS och JavaScript) och testning (i huvudsak funktionstester) Omfattningen av aktiviteterna i de olika momenten anpassades alltid för det som passade bäst för det aktuella projektet.

Exempel på lite större projekt David arbetade med:

• Fastighetsmäklar-app för hantering av bostadsaffärer utanför kontoret.
• Webbaserad tjänst för inredningsval åt flera större nyproducenter (Skanska, HSB och Peab).

Verktyg

Pencil Project | Photoshop | Illustrator | Dreamweaver | Visual Studio | Microsoft Office

Urval av utbildningar/kurser

Art Direction & Grafisk Kommunikation | Berghs school of communication

Strategi, koncept och visuellt genomförande m.m.


Effektkartläggning | inUse Academy

Kravställa nyttan för användarna och verksamheten med hjälp av en effektkarta.


Tillgängliga Webbplatser | Funka

UX och tillgänglighet online.


Praktisk projektledning | Wenell

Projektorganisationens roller, samspel och ansvarsfördelning m.m.

Digital produktion | Marknads/media Akademin

Design (visuell och interaktionsdesign) och produktion för digitala medier, från koncept till färdig produkt.

Se fullständigt CV här (pdf)

Designprocessen

Hur jag arbetar i designprocessen kan skilja sig beroende på projektets olika förutsättningar. Faktorer som kan påverka är ekonomi, organisation och projektmodell m.m. Min insats blir ofta en kombination av delar inom nedanstående områden.

  Förstå och undersöka

Om det handlar om ett helt nytt område börjar jag med att studera tekniken/ processen. Som under ett av mina senaste uppdrag på Ericsson behövde jag lära mig allt om hur servermiljöer fungerar.

Exempel på  metoder jag arbetar med inom denna fas:

  • Analys/utvärdering av liknande produkter/tjänster.
  • Intervjua verksamhetsexperter.
  • Intervjuer och observationer av verkliga användare på plats, i den utsträckningen det är möjligt, beroende på uppdrag etc.
  • Ta fram effektkartor.

 Utförande (leverera till utvecklare)

Beroende på projektmetod m.m. ser det olika ut hur jag lämnar över mitt arbete till utvecklare.

Några exempel på överlämning:

  • Koppla user stories som komplement till de färdiga skisserna.
  • Sprintplaneringsmöte med utvecklare där jag går igenom mina skisser eller mockups (visuell design).
  • Dokumentera i projektverktyg (Jira, TargetProcess, Trello, Google Docs, etc.) Detta sker förstås löpande genom hela designprocessen, inte bara inom denna fas.

 Ta fram design

Jag tar fram design (interaktionsdesign och ibland även visuell design) som ska lösa användarnas behov, men självklart även kundens/beställarens önskemål och behov. I denna fas arbetar jag bland annat med wireframes, mockups och interaktiva prototyper. Att kontinuerligt få input av användare ser jag som en viktig del i denna fas.

Den här kreativa och undersökande fasen itereras oftast många gånger om, tillsammans med olika intressenter inom verksamheten och användare.

 Säkra kvaliteten

För att säkra att lösningen blivit byggd som det är tänkt går jag igenom den med beställaren
Jag genomför även användbarhetstester på användare. Här använder jag mig ofta av “tänka-högt-metoden”. Omfattningen på test är förstås beroende av om det är en helt ny funktion/produkt eller en väl beprövad lösning. Tester gör jag kontinuerligt under arbetets gång, i olika omfattning.

Arbetsexempel

Hej! Är du nyfiken på Davids arbetsexempel. De ligger bakom inloggning, men skicka mig ett mail så får du lösenordet! david@daviddesigner.se